Obavijest o ponovnom otvaranju vreća i utvrđivanju ispravnih rezultata glasanja

Na zahtjev Općinske izborne komisije Novo Sarajevo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 04.10.2022. godine donijela Naredbu broj 05-1-07-1-2093-1/22 (zaprimljenu u OIK Novo Sarajevo putem e-maila u 19:57 sati), a kojom se naređuje svim izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini da izvrše pravilno objedinjavanje rezultata izbora na području svoje izborne jedinice na svim biračkim mjestima na kojima birački odbor nije pravilno utvrdio izborne rezultate (tabela u prilogu Naredbe) na način da izvrše ponovno otvaranje vreća i utvrde ispravne rezultate na tim biračkim mjestima.  

Zakazivanje otvaranja vreća, obavještavanje posmatrača i javnosti, brojanje i unos rezultata u aplikaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine treba završiti u srijedu 05.10.2022. godine najkasnije do 24:00 sati.  

Shodno navedenoj naredbi, Općinska izborna komisija Novo Sarajevo će u srijedu (05.10.2022.) sa početkom u 10:00 sati organizirati ponovno otvaranje vreća u Međunarodnom centru za djecu i omladinu na Grbavici. Općinska izborna komisija Novo Sarajevo je za potrebe realizacije ove naredbe formirala pet timova koji će otvarati vreće u cilju pravilnog utvrđivanja rezultata glasanja.  

Pravo posmatranja imaju isključivo posmatrači političkih subjekata koje je Općinska izborna komisija Novo Sarajevo akreditirala za posmatranje izbora 2022. godine, kao i posmatrači akreditirani od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.  

Naredba CIK 04.10.2022.

Prilog Naredbe CIK-a

Općinska izborna komisija Novo Sarajevo

Share Follow View