Obavijest

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, je na 6. sjednici održanoj 05.05.2005 godine, donijelo odluku o anketi kao sredstvu za utvrđivanje prioriteta u mjesnim zajednicama i kriterijima za određivanje prioriteta. U cilju uključivanja što većeg broja građana u proces planiranja budžeta i rukovodeći se kriterijima za odabir projekata, rezultati ankete uzeće se u obzir pri raspodjeli sredstava i kreiranju nacrta budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006 godinu, te stoga pozivamo sve građane općine novo sarajevo da :

od 12.08.2005. do 19.08.2005 godine

predlože projekte za izradu nacrta budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006 godinu.

Predlaganje projekata će se vršiti na obrascima koji se mogu dobiti u prostorijama mjesnih zajednica, protokolu Općine Novo Sarajevo.

Popunjene obrasce dostaviti u prostorije mjesnih zajednica najkasnije do 19.08.2006 do 16,00 časova

Download anketnog lista u Adobe Acrobat (PDF) formatu

Share Follow View