Obavještenje o nabavci – radovi

Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Varaždinska I.UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA
Općina Novo Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 55
71000 Sarajevo
kontakt osoba: Siniša Zec
tel:033/492-288
e-mail:

I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA

1.2.a. Organ uprave
1.2.b. Na lokalnom nivou

II. PREDMET UGOVORA

II.1.VRSTA UGOVORA: Radovi

II.2. NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD OPĆINE NOVO SARAJEVO
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Varaždinska
II.3. OPIS PREDMETA UGOVORA
Izvođenje radova na distributivnom cjevovodu u ulici Varaždinska
II.4. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
150.000,00 KM
III. POSTUPAK

III.1. VRSTA POSTUPKA
otvoreni
III.2. KRITERIJA ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda
1. ukupna cijena učešće 80%
2. rok izvršenja radova učešće 20%
IV. DODJELA UGOVORA
Broj ugovora: 02-14-1594/08

IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUÐAČA

Organizacija:”DŽEKOS“ d.o.o. Ilidža Poštanski broj: 71000
Adresa: Ul. Ismeta Alajbegovića – Šerbe br.16 Identifikacioni broj:4200385190003
Grad: Sarajevo Fax: 033/ 459-254
Telefon 033/ 766-061 Internet adresa(Web):
Elektronska pošta (e-mail):

IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I
NAJNIŽOJ/NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA
Cijena najuspješnije ponude:
129.734,15 KM
Cijena najniže ponude:
120.223,35 KM
Cijena najviše ponude:
155.046,06 KM

V. DODATNE INFORMACIJE

V.1. DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA
28. 05. 2008.god.
V.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA:
4 (četiri)
V.3. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U “SLUŽBENOM GLASNIKU BiH”:

DA Službeni glasnik BIH broj 20/08 od 10.03.2008. god.

Napomena:
Objavljeno 8.1.2009. godine.