Obavještenje o nabavci-Robe – Ispravka

LOT-1 : Isporuka lož ulja;
LOT-2 : Isporuka dizel goriva i bezolovnog motornog benzina.

U (“Službeni glasnik BiH” broj: 82/08, od 13.10.2008. godine (1-11-17820-08),objavljeno je Obavještenje o nabavci broj: 02-14-1673/08, a koje se odnosi na isporuku naftnih derivata za potrebe Općine Novo Sarajevo,
koje se mjenja u sljedečim tačkama:

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA treba da stoji:

Predmet ugovora je isporuka naftinih derivata:
LOT-1 : Isporuka lož ulja;
LOT-2 : Isporuka dizel goriva i bezolovnog motornog benzina.

II.7. PODJELA NA LOTOVE treba da stoji:
Da

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN) treba da stoji:
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u Službi za zajedničke poslove u sobi 337/III do 11.11.2008.
godine od 09,00 do 15,00 sati, uz podnošenje potvrde o uplati novčane naknade za tendersku
dokumentaciju. Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 150,00 KM, plačanje se može izvršiti
preko transakcijskog računa ili na blagajni Općine Novo Sarajevo.Zainteresovani dobavljači mogu dobiti na
uvid tendersku dokumentaciju, prije nego je otkupe.

IV.6. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA treba da stoji:
Rok za prijem ponuda za oba Lota je 18.11.2008. godine do 12,00 sati.

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA treba da stoji:
Otvaranje ponuda će se obaviti 18.11.2008. godine u zgradi Općina Novo Sarajevo,
Zmaja od Bosne 55. Sarajevo, sala za vjenčanje i to:
LOT-1: Isporuka lož ulja u 12,30 sati,
LOT-2: Isporuka dizel goriva i bezolovnog motornog benzina u 12,40 sati.

Ispravka obavještenja objavlena u Službenom Glasniku BiH broj 90/08, 10.11.2008.godine.