Obavještenje o poništenju postupka

Investiciono održavanje sportskih objekata na području Općine Novo Sarajevo – održavanje i servisiranje podloga vještačke trave pomoćnog stadiona „Grbavica“
I.UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA
Općina Novo Sarajevo
Zmaja od Bosne broj 55
71000 Sarajevo
kontakt osoba: Siniša Zec
tel:492-288
e-mail:
I.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA

1.2.a. Organ uprave
1.2.b. Na lokalnom nivou

II. PREDMET UGOVORA

II.1.VRSTA UGOVORA: Radovi

II.2. NAZIV POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD OPĆINE NOVO SARAJEVO

Investiciono održavanje sportskih objekata na području Općine Novo Sarajevo – održavanje i servisiranje podloga vještačke trave pomoćnog stadiona „Grbavica“

II.3. OPIS PREDMETA UGOVORA

Investiciono održavanje sportsk
ih objekata na području Općine Novo Sarajevo – održavanje i servisiranje podloga vještačke trave pomoćnog stadiona „Grbavica“

II.4. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST
50.000,00 KM

III. POSTUPAK

III.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni

III.2. RAZLOG PONIŠTENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (12 ZJN)
Broj primljenih prihvatljivi ponuda je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani Ugovor

IV. DODATNE INFORMACIJE

IV.1. DATUM PONIŠTENJA
07.05.2010 god.

IV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA
JEDNA (1)

IV.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U “SLUŽBENOM GLASNIKU BiH”:
Da Službeni glasnik BIH broj 26/10 od 05.04.2010.god.