Obavještenje

Udruženje/ Udruga Pravobranilaca / Pravobranitelja Federacije Bosne i Hercegovine Dana, 30.09.2005.g. u Gradačcu održana redovna 6. sjednica Skupštine Udruženja / Udruge Pravobranilaca / Pravobranitelja Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je predsjedavao predsjednik Amir Mehmedagić, Pravobranilac Općine Novo Srajevo. Na ovoj sjednici pored prisutnih Pravobranitelja i njihovih zamjenika Općina i Kantona Fedracije BiH (ukupno 51 učesnik) prisustvovao je Pravobranilac RS-a .
Na Skupštini je razmatran izvještaj o radu za period 21. 04. (Mostar) i 03.06. (Banja Luka) 2005.g., do 30.09.2005.g., zatim Izvještaj Predsjednika Inicijativnog odbora u vezi formiranja Udruženja / Udruge Pravobranilaca /Pravobranitelja na nivou Bosne i Hercegovine, te Inicijativa Pravobranilaštva Kantona Sarajevo u vezi statusa izvršilaca javnopravobranilačke funkcije u vezi državnih službenika i ostala pitanja iz domena rada ovog organa. Bilo je predviđeno da ovo udruženje sa draftom (radnom verzijom) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Federalnom Pravobranilaštvu upozna Gosp. Džemaludin Mutapčić, ali je pomoćnik Federalnog Ministra pravde otkazao dolazak u Gradačac.Vjerovatno će se na narednoj sjednici Skupštine razmtarati ovaj materijal ukoliko ga Parlament F BiH ne usvoji po kratkom postupku.Zaključeno je po ovom materijalu da Udruženje Pravobranilaca F BiH u formi zaključka dostavi Ministarstvu pravde F BiH i Uredu za zakonodavstvo Paralmenta F BiH zahtjev da se Udruga Pravobranitelja F BiH aktivno uključi u raspravu i sačinjavanja prijedloga propisa koji se tiču rada i statusa Pravobranilaštva koji kao poseban organ ulaže pravne mjere i pravna stredstva u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa za onaj nivo za koji je Zakonu i formiran.

Share Follow View