Obavještenje

za pravna i fizička lica Obavještavaju se zainteresovana pravna i fizička lica da je Odlukom Općinskog načelnika Općine Novo Sarajevo broj:02-05-635/09 od 14.09.2009. godine, imenovana Komisija za utvrđivanje propisanih uslova za obavljanje određenih djelatnosti u poslovnim prostorijama i to za obavljanje trgovačke i ugostiteljske djelatnosti i drugih djelatnosti u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.
Obrasci zahtjevaza pregled poslovnih prostorija se mogu preuzeti na info punktu općine Novo Sarajevo, od dana 25.09.2009.godine.