Obavjest

Održana redovna skupština Udruženje -udruge pravobranilaca-pravobranitelja U Sarajevu,04.02.2005. godine u hotelu Terma na Ilidži održana je skupština Udruženja pravobranilca Federacije Bosne i Hercegovine kojom je presjedavao predsjednik skupštine udruženja Amir Mehmedagić.
Na ovoj sjednici prisustvovalo je 49. pravobranitelja i nihovih zamjenika iz FBiH, uz prisustvo Državnog pravobranioca Bosne i Hercegovine i Federalnog sa svojim zamjenicima.
Skupština je propraćena i od sredstava javnog informisanja.
Razmatralo se 8. tačaka dnevnog reda, među kojim je najznačajnija tačka bila status državnog tijela , njegova budućnost kao i priprema generalne konferencije po pitanju položaja, organizacije, izbora i smjenjivanja nosilaca javnopravobranilačke funkcije.
Zaključeno je, da je do sada urađeno dosta kontakata sa određenim predstavnicima državnih i federalnih institucija na poboljšanju statusa ovog tijela koji ulaže pravna sredstva i pravne mjere na žaštiti državne imovine.Do sada je ovaj organ na svim nivoima vlasti je svrstavan kao dio uprave, što je u svakom slućaju neodrživo jer je ovaj organ nosilac pravosudske i sudske funkcije i punopravno učestvuje kao i ranijih godina kao stranka u postupku.
Generalna konferencija održati će se u aprilu/travnju 2005. godine.

Share Follow