Obavještenje za aplikante koji su uložili prigovor na Zaključak o dodjeli sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine

 

Općina Novo Sarajevo obavještava sve aplikante koji su uložili prigovor na Zaključak broj: 05-11-5829/20 od 28.09.2020. godine o dodjeli sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine,  da je  Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, kao drugostepeni organ  odlučilo po uloženim prigovorima  i  postupajući po tački 3. Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-48417-6/20  od 03.12.2020. godine dostavilo Spisak aplikanata čiji su prigovori uvaženi (ukupno 26 uvaženih prigovora) i Spisak aplikanata čiji prigovori nisu uvaženi (ukupno 32 aplikanta). Sredstva aplikantima koji su ostvarili prava po prigovoru će  biti doznačena u narednom periodu.

Navedeni spiskovi su objavljeni na web stranici Općine Novo Sarajevo i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

 

Zaključak o dodjeli sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine po prigovorima u pdf formatu

Zaključak Vlade KS sa spiskovima prihvaćenih i odbijenih prigovora aplikanata u pdf formatu

Share Follow