Obavještenje o obavezi podnošenja Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava odobrenih u 2021. godini

Obavještavaju se sva boračka udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo kojima su, putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo, odobrena budžetska sredstva za sufinasiranje rada za 2021. godinu da su obavezni, do 15.12.2021. godine, podnijeti Izvještaj o utrošku odobrenih sredstava.

Korisnici sredstava koji ne dostave Izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava,Izvještaj o radu usvojen od nadležnog ovlaštenog organa sa obrazloženjem i odgovarajućom finansijskom dokumentacijom (Obrazac finansijskog izvještavanja NS-OB -020, CD sa sadržajem i drugo) ne mogu biti prihvaćeni za sufinansiranje rada u narednom periodu.

Za eventualna pojašnjenja možete se obratiti Službi za boračko-invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo.

Share Follow View