Obavještenje o produženju roka za prijavu na poziv za učešće u Programu podrške samozapošljavanju u okviru projekta SYSTEM

Općina Novo Sarajevo obavještava sve zainteresovane da je produžen rok za dostavu prijava za učešće u Programu podrške samozapošljavanju koji se realizuje  u partnerstvu sa Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), te pridruženim partnerima Grad Loznica i Sremska Mitrovica iz Srbije u okviru projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM”, uz podršku Evropske unije kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020. 

Rok se produžuje do 08.06.2022. godine, a prijave se mogu dostaviti putem e-maila: euprojekatsystem@gmail.com

EVALUACIJSKI KRITERIJI_ javni poziv za učešće u programu podrške samozapošljavanju _SYSTEM

FORMULAR ZA PRIJAVU_Javni poziv za učešće u programu podrške samozapošljavanju_SYSTEM

Javni poziv za učešće u Programu podrške samozapošljavanju_Projekt SYSTEM_produženi

Share Follow View