Obavještenje Službe za boračko – invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo

Služba za boračko – invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava da će Udruženje ratnih vojnih invalida Općine Novo Sarajevo u utorak,15. oktobra ove godine vršiti podjelu prehrambenih paketa za sve ratne vojne invalide s procentom invalidnosti 30%.
Ove godine prehrambene pakete dobit će svi ratni vojni invalidi (30%) koji imaju prebavalište na području Općine Novo Sarajevo, a na evidenciji su Službe za boračko – invalidsku zaštitu Općine.
Podjela paketa vršit će se u prostorijama udruženja u ulici Hamdije Čemerlića br. 49 – B , u terminu od 9:00 do 14:00 sati.