Obavještenje Službe za oblast boračko-invalidske zaštite

Obavještavamo korisnike prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju, koji to pravo ostvaruju putem Službe za oblast boračko-invalidske zaštite, a u skladu sa članom 46. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 45/12, 26/14, 46/17 i 18/19), da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo zaključilo ugovor sa Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo o snošenju troškova po osnovu ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona Sarajevo, na osnovu kojeg je Centrotrans-Eurolines d.d. uvršten na listu javnih prevoznika, počev od 01.06.2019. godine.

Napominjemo da korisnici prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju mogu koristiti ovo pravo samo kod jednog javnog prevoznika, po svom izboru, te da će se o istom izjasniti putem ovjerene izjave koju prilažu uz zahtjev za ostvarivanje ovog prava.