Obavještenje za građane

S obzirom da se tokom jesenjeg i zimskog perioda povećava opasnost od izbijanja, prirodnih i drugih nesreća: poplava, klizišta, snježnih padavina, niskih temperatura vazduha, leda i ledenica, jakog vjetra i dr., ovim putem preporučuje se fizičkim licima, da ODMAH poduzmu preventivne radnje u cilju zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ br. 39/03, 22/06, 43/10 u daljem tekstu Zakon o zaštiti i spašavanju).

Prava i obaveze koja se odnose na građane, određene su odredbama čl.10 do 22. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Napominjemo, građani su dužni, ODMAH ČIM primjete ili saznaju za pojavu od nekih opasnosti, ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostavi:

–  Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na broj telefona: 121, koji je dostupan 24 sata svaki dan,

–  Operativnom centru civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, na broj telefona: 033/492-199, koji je također dostupan 24 sata svaki dan.

Share Follow View