Obavještenje Zavoda za javno zdravstvo FBiH o općim kriterijima za određivanje zaštitnih mjera u slučaju nuklearne nesreće

 

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdao je obavještenje “Opći kriteriji za određivanje zaštitnih mjera u slučaju nuklearne nesreće”. Navedeno obavještenje sadrži propisane smjernice i to:

-Poduzimanje mjera zaštite se vrši u skladu sa odlukama nadležnih tijela prema Državnom akcionom planu o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od jonizirajućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/16).

-Opće kriterije za određivanje zaštitnih mjera u slučaju vanrednog radiološkog događaja (nuklearne nesreće) u cilju smanjenja determinističkih i stohastičkih efekata su definisani, u navedenom dokumentu, kao i u Pravilniku o zaštiti od zračenja kod profesionalne ekspozicije i ekspozicije stanovništva (“Službeni glasnik BiH”, broj 102/11), АNEKS 4. Kriteriji za odgovor na vanredne događaje.

Informacija je preuzeta sa web stranice ZZJZFBiH: Opći kriteriji za određivanje zaštitnih mjera u slučaju nuklearne nesreće – ZZJZ FBiH

 

Share Follow View