Obilazak radova na ugradnji pumpnog sistema u objektu kolektivnog stanovanja u ulici Zagrebačka 2d

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima i predstavnicima kućnog savjeta objekta kolektivnog stanovanja ulici Zagrebačka 2d obišao je radove na ugradnji pumpnog sistema za pitku vodu i podizanje pritiska vode iznad petog sprata.

Pumpni sistemi su ugrađeni na šest lokacija na području općine u objektima kolektivnog stanovanja u ulicama: Zagrebačka 2a, 2c, 2d, Grbavička 2a, Zmaja od Bosne 18-32 i  Ložionička 7-9.

„Na ovaj način povećali smo sigurnost u protivpožarnoj zašititi u tim  objektima, te pomogli stanarima da imaju kvalitetnije uslove za život. Za ove namjene u prethodne dvije godine Općina Novo Sarajevo izdvojila je oko 70.000 KM” naglasio je, ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo.

Mirsada Maglajlija, predstavnica etažnih vlasnika objekta kolektivnog stanovanja u ulici Zagrebačka 2d zahvalila se općinskom načelniku i Općini Novo Sarajevo što se ugradnjom pumpnog sistema riješio veliki problem stanara iznad petog sprata jer sada imaju konstantan pritisak i kontinuirano vodosnabdijevanje viših spratova.

U ranijem periodu postavljeni su pumpni sistemi u objektima kolektivnog stanovanja na devet lokacija na području Općine Novo Sarajevo u slijedećim ulicama: Grbavička br. 2b, 2c, 5b, 7a,7c, Malta br.19,  te u ulici Bulevar Meše Selimovića br. 29, br. 33 i br. 35.