Obilježena 27. godišnjica oslobađanja prostora Žuči i bitke na Hrasnom brdu

Udruženje „1. Slavna -111. Viteška brigada“ Sarajevo i „Odred Hrasno brdo“, 8. juna ove godine, obilježili su 27. godišnjicu bitke za oslobađanja Krstca, Arnautke, Volujaka, Pajdaka i prostora Žuči, te kote Orlić tt 876, kao i bitke na Hrasnom brdu.

Prije 27. godina borci 1. i 3. odreda 13. Pofalićko-velešićke brigade u sadejstvu sa borcima OpŠTO Vogošća i OpŠTO Novi Grad, oslobodili su Krstac, Arnautku, Volujak, Pajdake i prostore Žuči do najdominantnije kote Orlić tt 876. Istog dana vođene su borbe na Hrasnom brdu, Poljinama kao i na drugim dijelovima opkoljenog Sarajeva.

U borbi za oslobađanje prostora Žuči poginuli su: Munib Tucak, Zijad Heljo, Elmedin Vražalica, Nihad Tihić, Safet Tahirović, Nedžad Pindžo, Senad Pohara, Medin Ramović, Mustafa Salispahić, Senad Škoro, Hašim Krako, Ermin Imamović, Vehbija Hadžić, Haris Fatić, Šaćir Demirović i Haris Čampara.

U borbama na Hrasnom brdu svoje živote u odbrani dali su Džemal Panjeta, Vehid Grbo i Semir Kadrić koji je poginuo 12. juna, dok je u borbama na Poljinama svoj život položio Nermin Lekić.

Nedaleko od kote 850 na prostoru Žuči, 9. juna 1992. godine, nestao je Kasim Gološ koji je ekshumiran 2016. godine a sahranjen 27. januara 2017. godine.

Povodom obilježavanja 27. godišnjice bitke za oslobađanja Krstca, Arnautke, Volujaka, Pajdaka i prostora Žuči te kote Orlić tt 876 i bitke na Hrasnom brdu položeno je cvijeće i učenjem Fatihe i minutom šutnje odata počast šehidima i poginulim borcima na mezarjima i grobljima.

Cvijeće su na šehidskim mezarjima Kovači, Stadion, Lav, Buća Potok, Orlić, spomen obilježju u Hrasnom i na spomen ploči Vinka Šamarlića, položile brojne delegacije među kojima je i delegacija Općine Novo Sarajevo koju je predvodio općinski načelnik  Nedžad Koldžo.

Ispred spomen obilježja Hrasno i Hrasno brdo učenici novosarajevskih osnovnih škola, preživjeli borci i građana krenuli su na tradicionalni „Marš sjećanja Vinko Šamarlić“. Učesnici marša kretali su se slijedećom maršrutom: Spomen-obilježje Hrasno i Hrasno brdo – Olovska ulica – Milinkladska ulica – Posavska ulica – Novopazarska ulica – Olovska ulica – Spomen-obilježje Hrasno i Hrasno brdo.

Učesnici marša odali su počast i položili cvijeća na mjestu pogibije Vinka Šamarlića.