Obilježena 28. godišnjica bitke za Hrasno brdo, Vraca i oslobađanje brda Orlić i Dan Mjesne zajednice „Hrasno brdo“

Povodom obilježavanja 28. godišnjice bitke za Hrasno brdo i Vraca, oslobađanja brda Orlić – kota 876, kao i Dana Mjesne zajednice  „Hrasno brdo“ položeno je cvijeće i odata  počast šehidima i poginulim borcima.

Delegacija Općine Novo Sarajevo koju je predvodio općinski načelnik Nedžad Koldžo, zajedno sa predstavnicima boračkih udruženja, Savjeta mjesne zajednice „Hrasno brdo“ i građanima položila je cvijeće na spomen obilježju u Hrasnom, na spomen ploči Vinka Šamarlića i na spomen ploči šehidima i poginulim borcima u prostorijama mjesne zajednice.  Počast je odata i na Orliću, kota – 876.

Prije 28. godina borci 1. i 3. odreda 13. Pofalićko-velešićke brigade u sadejstvu sa borcima OpŠTO Vogošća i OpŠTO Novi Grad, oslobodili su Krstac, Arnautku, Volujak, Pajdake i prostore Žuči do najdominantnije kote Orlić kota 876. Istog dana vođene su borbe na Hrasnom brdu, Poljinama kao i na drugim dijelovima opkoljenog Sarajeva.

U borbi za oslobađanje prostora Žuči poginuli su: Munib Tucak, Zijad Heljo, Elmedin Vražalica, Nihad Tihić, Safet Tahirović, Nedžad Pindžo, Senad Pohara, Medin Ramović, Mustafa Salispahić, Senad Škoro, Hašim Krako, Ermin Imamović, Vehbija Hadžić, Haris Fatić, Šaćir Demirović i Haris Čampara.

U borbama na Hrasnom brdu svoje živote u odbrani dali su Džemal Panjeta, Vehid Grbo i Semir Kadrić koji je poginuo 12. juna, dok je u borbama na Poljinama život izgubio Nermin Lekić.

Nedaleko od kote 850 na prostoru Žuči, 9. juna 1992. godine, nestao je Kasim Gološ koji je ekshumiran 2016. godine a sahranjen 27. januara 2017. godine.

Program obilježavanja 28. godišnjice bitke za Hrasno brdo i Vraca i oslobađanje brda Orlić realiziran je prema Kalendaru značajnih datuma, događaja i ličnosti Općine Novo Sarajevo, a uz poštivanje svih epidemioloških mjera u cilju sprečavanja širenja zaraze izazvane korona virusom – COVID 19.

 

Share Follow