Objavljen Javni poziv korisnicima javnih površina na području Općine Novo Sarajevo

POZIVAJU SE korisnici koji u 2020. godini namjeravaju koristiti javne površine na području Općina Novo Sarajevo, da podnesu zahtjev za korištenje istih odmah, a najkasnije do 31.03.2020. godine i to:

  • Objekti privremenog karaktera u smislu Odluke o naplati naknada za privremeno korištenje javnih površina na kojima se nalaze objekti privremenog karaktera i Plana korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo
  • Ljetne bašte i drugi sadržaji privremenog karaktera u smislu Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo

Korisnici javnih površina koje su zauzete objektima privremenog karaktera: poslovni objekti i garaže, javni parking prostori, kiosci, kablovski sistemi, satelitske antene i slični sadržaji dužni su podnijeti zahtjev u Službu za oblast prostornog uređenja i urbanizma.

Korisnici javnih površina koje su zauzete slobodnostojećim otvorenim baštama, prodajnim stolovima ispred poslovnih prostora za izlaganje i prodaju robe, rashladnim uređajma, žardinjerama za cvijeće i drugim specifičnim sadržajima dužni su podnijeti zahtjev u Službu za komunalne i stambene poslove i saobraćaj.

UKOLIKO SE KORISNIK JAVNE POVRŠINE U ZADANOM ROKU NE ODAZOVE OVOM POZIVU, SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE OPĆINE NOVO SARAJEVO ĆE POKRENUTI AKTIVNOSTI IZ SVOJE NADLEŽNOSTI.

Link na Javni poziv korisnicima javnih površina na području Općine Novo Sarajevo