Objavljena Konačna lista lica koja su ostvarila pravo na pružanje podrške stambenom zbrinjavanju mladih

 

Objavljena Konačna lista lica koja su ostvarila pravo na pružanje podrške stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost.

Pravo na ovu pomoć ostvarila su 23 lica sa područja općine Novo Sarajevo, osobe u dobi do 35 godina, koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje kupovinom nekretnine na području Općine i koje imaju neprekidno prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo od najmanje jednu godinu dana, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Konačna lista

Share Follow