Objavljena preliminarna lista lica koja su ostvarila pravo na pružanje podrške stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost

Preliminarna lista u pdf formtu

Share Follow