Objavljeni javni pozivi udruženjima za predaju prijedloga projekata

Općina Novo Sarajevo objavila je 29. maja 2021. godine javne pozive udruženjima (organizacijama civilnog društva/ nevladinim organizacijama) za predaju prijedloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju, za djecu, malodobna lica kod kojih su detektovani poremećaji u ponašanju, za zanemarenu i zapuštenu djecu i zaštite okoliša.

Linkovi na javne pozive:

https://novosarajevo.ba/javni-poziv-udruzenjima-organizacijama-civilnog-drustva-nevladinim-organizacijama-za-predaju-prijedloga-projekata-iz-oblasti-obrazovanja-kulture-sporta-podrske-mladima-podrske-za-djecu-i-odrasl/

https://novosarajevo.ba/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-nevladinim-organizacijama-za-predaju-prijedloga-projekata-iz-oblasti-boracko-invalidske-zastite-za-2021-godinu/

Rok za predaju aplikacija/prijava je 28 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, odnosno do 28.06.2021. godine.

Svi aplikanti se mogu prijaviti, odnosno iskazati zainteresovanost za učestvovanje na „Otvorenom danu“, na kojem će im biti pružene sve neophodne informacije o načinu prijavljivanja na javni poziv.

Prijave za učešće jednog predstavnika udruženja se mogu podnijeti do 09.06.2021. godine putem e-mail adrese obrazovanje@novosarajevo.ba  i biz@novosarajevo.ba ili putem telefonskog broja 033/492-360.

Informativni sastanak „Otvoreni dan“ će se održati u četvrtak, 10.06.2021. godine u periodu  od 12.00 do 15.00 sati  u „Dječijoj kući“, ulica Grbavička bb.

Ovom prilikom izvršiti će se i odabir predstavnika udruženja (člana i zamjenika) u Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata za navedeni javni poziv.

Prilikom prijave za „Otvoreni dan“, udruženja koja žele kandidovati svog predstavnika za člana ili zamjenika člana u Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata za navedeni javni poziv, trebaju elektronskim putem poslati prijavu u kojoj će dostaviti CV kandidata kojeg kandiduju.

Prijave se podnose  do 09.06.2021. godine do 14.00 sati  na e-mail adresu: obrazovanje@novosarajevo.ba i biz@novosarajevo.ba.

Share Follow View