Obnova u Novom Sarajevu

Građevinski materijal za obnovu kuća i stanova Općina Novo Sarajevo planirala je u budžetu za ovu godinu 62.000 KM za obnovu devastiranih kuća i stanova. Sredstva će se dodjeljivati u građevinskom materijalu u iznosu do 3.000 maraka, zavisno od oštećenja objekta.
Prioritet za dodjelu sredstava imaju lica iz kategorije porodica šehida  i palih boraca, RVI, demobilisani borci i civilne žrtve rata, čija mjesečna primanja ne prelaze iznos 200 KM po članu domaćinstva.
Kriteriji, odnosno prava i uslovi za učešće u raspodjeli novčanih sredstava objaviće se u vidu konkursa u sredstvima javnog informiranja.

Share Follow View