Ocjena kvaliteta provedene javne rasprave po nacrtu budžeta 2015. godine

Na linku Ocjena javne rasprave    možete ocjeniti kvalite provedene javne rasprave