Od ponedjeljka 01. juna, Centri za zdravo starenje Hrasno, Velešići i Čengić Vila ponovo otvaraju svoja vrata

 

Od ponedjeljka, 01. juna ove godine nakon više od dva mjeseca novosarajevski centri za zdravo starenje ponovo otvaraju svoja vrata za brojne članove.

Od proglašenja stanja prirodne i druge nesreće u Federaciji BiH izazvane pandemijom korona virusa centri za zdravo starenje obustavili su rad sa ciljem zaštite svojih korisnika koji spadaju u najrizičniju skupinu kada je u pitanju virus COVID 19.

Budući da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o ukidanju stanja nesreće koje je proglašeno zbog pandemije korona virusa, Centar za zdravo starenje Hrasno, Velešići i Čengić Vila ponovo će upriličiti brojne sekcije, radionice i druženja za svoje članove, a poštujući i dalje higijensko – epidemiološke mjere u cilju zaštite od eventualnog ponovnog širenja zaraze.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, tom prilikom u 12:00 sati posjetit će Centar za zdravo starenje Hrasno, te osoblju i članovima centra uručiti zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstva i poželjeti im sretan nastavak rada kojeg su sa nestrpljenjem iščekivali.