Od utorka, 17. maja laboratorija u okviru Područne ambulante “Velešići I” ponovo počinje za radom

Nakon dužeg vremena, ponovo su se stvorili neophodni uslovi da od utorka, 17. maja ove godine krene sa radom laboratorija u okviru Područne ambulante Velešići I, koja je bila zatvorena zbog pandemije koronavirusa.
Budući da se radi o najudaljenijoj ambulanti na području općine Novo Sarajevo, u kojoj se pružaju zdravstvene usluge za više od 5000 građana, bilo je nužno ponovno stavljanje u rad laboratorije.
Laboratorija će raditi svaki utorak i pružati laboratorijsku dijagnostiku građanima ovog mjesnog područja.
Na inicijativu Savjeta mjesnih zajednica Velešići i Gornji Velešići, općinski načelnik dr. Hasan Tanović i šefica Organizacione jedinice Novo Sarajevo dr. Zumreta Bihorac-Kučuk, uz podršku direktora JU “Domovi zdravlja KS” dr. Abela Baltića, uložili su ogromne napore kako bi laboratorija ponovo počela sa radom.

Share Follow View