Odluka

Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Statuta Općine Novo Sarajevo i izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Odluka u pdf formatu

Share Follow View