Odluka o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog Preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo

Odluka o imenovanju vršioca dužnosti 

Odluka u pdf formatu