Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka električne energije za potrebe Općine Novo Sarajevo i objekata u vlasništvu Općine”

Odluka u pdf formatu

Share Follow