Odluka o pokretanju postupka revizije Strategije razvoje ONS 2023

Odluka o pokretanju postupka revizije Strategije razvoje ONS 2023

odluka u pdf formatu