Odluka o pristupanju izrade plana sanacije klizišta na području općine Novo Sarajevo za period 2019-2028. godine

Odluka o pristupanju izrade plana sanacije klizišta na području općine Novo Sarajevo za period 2019-2028. godine.

  Odluka u pdf formatu