Odluka o utvrđivanju Programa obilježavanja i Plana utroška sredstava za obilježavanje značajnih datuma prema kalendaru za 2018. godine

Odluka o utvrđivanju Programa obilježavanja i Plana utroška sredstava za obilježavanje značajnih datuma prema kalendaru za 2018. godine

Odluka u pdf formatu