ODLUKA

o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine novo sarajevo Odluka, u Adobe Acrobat (PDF) formatu