Odluka

o izboru vijećnika koji u ime Općinskog vijeća Novo Sarajevo
obavljaju vjenčanja Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 22/00), člana 18. stav 1. tačka 7. i člana 30. Statuta Općine Novo Sarajevo prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), člana 32. Poslovnika Općinskog vijeća prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na Prvoj konstituirajućoj sjednici od 02.12.2004. godine, donijelo je
O D L U K U
o izboru vijećnika koji u ime Općinskog vijeća Novo Sarajevo obavljaju vjenčanja

I

Biraju se vijećnici koji u ime Općinskog vijeća Novo Sarajevo obavljaju vjenčanja i to:

1.Faruk Efendić
2.Jelena Misita
3.Arijana Talović
4.Duško Mirjanić
5.Dženita Trnka
6.Arnela Odžaković
7.Nurko Čaušević
8.Ahmed Isaković
9. Dragan Miloš
10.Mustafa Velić
11.Husein Zlatić

II

Ovu Odluku objaviti u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01-02-707/04
Sarajevo, 03.12.2004. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Rusmir Zećo