Odluka

o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade, načinu i mjerama za osiguranje naplate za privremeno korištenje javnih površina na području općine Novo Sarajevo odluka, u Adobe Acrobat (PDF) formatu

Share Follow