Odluka

o razrješenju dužnosti člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), člana 19. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Novo Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 35/10), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 29. sjednici od 24.5.2011. godine, donijelo je ODLUKU o razrješenju dužnosti člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

Zorica Miličević – razrješava se dužnosti člana Komisije za izbor i imenovanja i mandatsko- imunitetska pitanja Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: 01- 05 – 352/11
Sarajevo, 24.5.2011.godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić