Odluka

o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika općine novo sarajevo
Odluka, u Adobe Acrobat (PDF) formatu