Održana 35. sjednica OV Novo Sarajevo

Za Trg heroja još 21.500 KM, a za vjerske zajednice 100.000 KM
Posljednja. 35. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana je u četvrtak, 17. jula. Sjednicu, kojoj je prisustvovalo 26 vijećnika, vodio je Ibro Čomić, predsjedavajući OV. Usvojen je predloženi dnevni red sa manjim izmjenama i dopunama. Posljednja tačka, na kojoj je trebalo da se razmatra zahtjev Kluba samostalnih vijećnika u vezi pitanja finansiranja Kluba povučena je, a dodate su nove dvije: prijedlog odluke o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu-razdjel 012, Služba za obnovu i razvoj i Prijedlog zaključka za donošenje saglasnosti na ime udruživanja sredstava iz budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu na razdjel 04-Služba za oblast prostornog uređenja, urbanizma, komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline. Naime, načelnik Općine je predložio, a Vijeće odobrilo preraspodjelu sredstava iz budžeta i to na način da se za sanaciju konstrukcije na Trgu heroja 12 odobri dodatnih 21.500 KM.
Vijećnici su razmatrali i usvojili izvještaje o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela za period januar-juni 2003. godine, o radu načelnika Općine za isti period, kao i o upravnom rješavanju predmeta u prvih šest mjeseci ove godine.
Pored navedenog razmatran je i Prijedlog zaključaka o pristupanju uspostave sistema kvaliteta iz serije ISO u jedinstvenom općinskom organu uprave i ostalim službama općine Novo Sarajevo, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izmjenu spiska djece bez oba roditelja iz šehidskih, odnosno porodica palih boraca, Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava vjerskim zajednicama u iznosu od 100.000 KM, kao i Prijedlog pravilnika o dodjeli stipendija.
Na ovoj sjednici razmatran je izvještaj o provođenju Odluke o javnom redu i miru i Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima za period januar-juni 2003. godine, a podnešene su i informacije o deminiranju i o stanju skloništa na području općine Novo Sarajevo.
Općinsko vijeće odobrilo je sredstva u iznosu 10.000 KM za podršku fondaciji Pravda za BiH čime je Općina Novo Sarajevo prva koja je pružila podršku ovoj fondaciji.