Održana 37. sjednica OV Novo Sarajevo

Utvrđen nacrt budžeta za 2004. godinu Vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo na jučerašnjoj sjednici izglasali su Odluku o prestanku mandata vijećnika Safeta Dizdara, predsjednika Kluba vijećnika Stranke za BiH i Emine Avdagić, člana Kluba vijećnika Stranke za BiH zbog nespojivosti obavljanja funkcija vijećnika i direktora OŠ Pofalići, odnosno Treće gimnazije. Novi vijećnici su Mubera Talić i Saliha Tanović, a novi predsjednik Kluba vijećnika SZ BiH je Mustafa Velić.
Prihvaćene su informacije JP Rad o pripremi održavanja cesta u zimskom periodu na području Novog Sarajeva, o radu KJKP Toplane u tekućoj grijnoj sezoni, te o radu Druge policijske uprave u prethodnih devet mjeseci ove godine.
U prvih devet mjeseci ove godine u Općini Novo Sarajevo ostvarena je pozitivna razlika između ukupno naplaćenih prihoda i realizovanih izdataka i rashoda u iznosu od 3.733.000 KM i to po osnovu neutrošenih sredstava iz prethodne godine 2.081.800 KM i 1.652.044 KM neutrošenih sredstava tekućeg perioda, navodi se u informaciji o izvršenju budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar-septembar 2003. godine koju su usvojili vijećnici. Usvojen je i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta za 2003. godinu, kao i prijedlog Odluke o izvršenju budžeta za 2003. godinu.
Na jučerašnjoj sjednici utvrđen je Nacrt budžeta Općine Novo Sarajevo za 2004. godinu koji će se staviti na javnu raspravu i trajaće dvadeset dana od dana donošenja ( od 20. 11. do 10. 12. 2003. godine).
Općina Novo Sarajevo će iz budžeta za 2003. godinu obezbijediti iznos od 19.600 KM za sanaciju zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja i 24.000 KM za sanaciju devastiranih stambenih jedinica individualnog i kolektivnog stanovanja. Odluke o izdvajanju ovih sredstava usvojili su vijećnici na jučerašnjoj, 37 po redu sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo.
Vijećnici su usvojili i projedlog odluka o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela općinskog Vijeća. O ovoj tačci dnevnog reda nisu se izjašnjavali vijećnici Stranke demokratske akcije i tri nezavisna vijećnika, članovi SDU koji su napustilu sjednicu zbog neslaganja s prijedlogom Komisije za izbor i imenovanje.
Na ovoj sjednici usvojena je i Informacija o radu osnovnih škola, stanju objekata i materijalno-tehničkoj opremljenosti i uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju 2002/2003. godine.