Održana Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave FBiH

Uvodna izlaganja podnijeli načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, načelnik Općine Gračanica Nusret Helić i Muhamed Mujakić, član Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, SOGFBiH

djmedia:1708

U velikoj sali Općine Novo Sarajevo danas je održana Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave FBiH, u organizaciji Saveza općina i gradova FBiH i RS, a u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo. Javna rasprava održana je u okviru komponente „Načelnici za razvoj lokalne samouprave“, projekta „Doprinos ustavnoj reformi u BiH“, a podržanog od strane Švicarske Ambasade i Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BiH.
Prije početka same javne rasprave, prisutnim načelnicima i predstavnicima općina obratio se načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, jedan od šest načelnika iz BiH, promotora prijedloga pet prioritetnih zakona za poboljšanje položaja jedinica lokalne samouprave i unapređenje njihovog funkcionisanja pred višim nivoima vlasti. Tom prilikom, načelnik Koldžo zahvalio se Savezu općina i gradova FBiH što su ovim projektom pružili priliku da predstavnici općina iskažu svoje stavove u cilju izrade prioritetnih zakona u cilju zaštite svojih ustavnih prava i prava građana, te da dokažu da se kvalitetan i provodiv zakon može izraditi i bez političkih uplitanja.
Uvodna izlaganja o Zakonu o finansiranju jedinica lokalne samouprave FBiH podnijeli su načelnik Općine Gračanica Nusret Helić i Muhamed Mujakić, član Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije Saveza općina i gradova FBiH. Tom prilikom, načelnik Helić istakao je da se radi o radnoj verziji Zakona, u kojem su uneseni novi segmenti, poput finansiranja nedovoljno razvijenih općina, zatim Fond za razvoj općina i mnogi drugi, a sve sa ciljem da se u konačnici dobije jedan racionalan zakon, koji će biti primjenljiv u praksi i koncipiran u skladu sa Evropskom poveljom o jedinicama lokalne samouprave.
Učešće u Javnoj raspravi, kroz konkretne prijedloge uzeli su i načelnik Općine Travnik, predstavnici općina Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Fojnica i Tuzla.