Održana Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o zaštiti i spašavanju u FBiH

Uvodna izlaganja podnijeli načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i Predrag Šupljeglav, član ekspertnog tima Saveza općina i gradova FBiH

djmedia:1699

U velikoj sali Općine Novo Sarajevo danas je održana Javna rasprava o radnoj verziji Zakona o zaštiti i spašavanju u FBiH, u organizaciji Saveza općina i gradova FBiH i RS, a u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo. Javna rasprava održana je u okviru komponente „Načelnici za razvoj lokalne samouprave“, projekta „Doprinos ustavnoj reformi u BiH“, a podržanog od strane Švicarske Ambasade i Švicarske agencije za razvoj i saradnju u BiH.
Nešto više o samom projektu, na samom početku današnje Javne rasprave, rekao je predstavnik Saveza općina i gradova FBiH, Amir Kupusuja.
Obzirom da je navedeni Zakon već u dva navrata ozbiljnije dograđivan, a potreba za izmjenama prisutna je i dalje, na današnjoj Javnoj raspravi pokušalo se odgovoriti na slijedeća pitanja: Zašto izrada cjelovitog teksta Zakona?, Da li će se ovim Zakonom izbjeći preklapanja i nepripremljenost službi da odgovore na neke od izazova?, Zašto je nužno da težište zaštite i spašavanja bude na jedinicama lokalne samouprave?, zatim Koliko su bitne jedinice opšte namjene koje se spominju u predmetnom Zakonu?, te Koliko novi Zakon insistira na preventivi?

Uvodna izlaganja o predmetnom Zakonu podnijeli su načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i Predrag Šupljeglav, član ekspertnog tima Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno – komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša SOGFBiH.
Tom prilikom, Općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je kako se postojeći Zakon za vrijeme prirodnih nesreća pokazao neefikasnim, a radi se o sistemu čiji je cilj da čuva i spašava ljudske živote i njihovu imovinu. Iz tog razloga, navodi načelnik Koldžo, treba da se u konačnici dobije jedan racionalan zakon, koji će biti primjenljiv u praksi i koncipiran na evropskim standardima, a poseban značaj treba dati osposobljavanju stručnog kadra koji će biti u mogućnosti efikasno djelovati u oblasti civilne zaštite.
Učešće u Javnoj raspravi, kroz konkretne prijedloge uzeli su i Emir Bubalo načelnik Općine Konjic, načelnik Općine Goražde Muhamed Ramović, te predstavnici općina Centar Sarajevo, Busovača i Novi Travnik.
Naredne Javne rasprave po ovom Zakonu održat će se 19. juna ove godine u Općini Čitluk, te 2. jula ove godine u Općini Bosanska Krupa.