Održan „Dijalog sa organizacijama civilnog društva“

U sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“, Općina Novo Sarajevo je, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), organizovala „Dijalog sa organizacijama civilnog društva“.

Dijalog je održan u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, dana 19.12.2022. godine, s ciljem identifikovanja izazova koje organizacije civilnog društva imaju po pitanju javnih poziva, posebno pripreme projektnih aplikacija, te promovisanja primjera dobre prakse i razmjene iskustava.

Učesnici Dijaloga su također imali priliku da iznesu prijedloge kojim bi se partnerstvo lokalnih vlasti i civilnog društva dodatno osnažilo i koji će biti iskorišteni za poboljšanje spomenutog partnerstva.

Projekat ReLOaD2 finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo. Cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Share Follow View