djmedia:2507

Održan drugi dio 40. sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojen Zaključak Komisije za poslove iz stambene oblasti o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja

 

djmedia:2507

Općinsko vijeće Novo Sarajevo 11. maja ove godine održalo je drugi dio 40. sjednice kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća dr. Igor Gavrić. Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Zaključak Komisije za poslove iz stambene oblasti o davanju u zakup stanova u skladu sa članovima 9. i 17. Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja. Općinskom vijeću podnesene su informacije o radu Službe socijalne zaštite za područje općine Novo Sarajevo za 2015. godinu, zatim informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2015. godinu i Programa rada za 2016. godinu, te informacija o općoj sigurnosnoj situaciji na području općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na sigurnost i bezbijednost građana, za period januar – mart 2016. godine.