Održan drugi sastanak Foruma za građanske inicijative Općine Novo Sarajevo

U prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu, 20.09.2022. godine je održan drugi sastanak Foruma za građanske inicijative Novo Sarajevo. Forum je uspostavljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Imajući na umu da Općina Novo Sarajevo također učestvuje u projektu „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenje – MAKERS“ kojeg provodi UNDP, a finansira Fondacija Porticus, kroz učešće u ove dvije inicijative ostvaren je sinergijski efekat po pitanju uključivanja građana u procese donošenja odluka.

Na predmetnom sastanku prezentirane su informacije o aktivnostima poduzetim po zaključcima sa prvog sastanka, te dogovoreni dalji koraci na njihovoj realizaciji.

Također su definisane prioritetne oblasti kojima će se Forum baviti u narednom periodu, kao što je organizacija tematskog Foruma na temu volonterskog rada djece osnovnoškolskog uzrasta a vezano za davanje doprinosa zajednici, edukacija iz oblasti zaštite okoliša i recikliranja sa instalacijom korpa za odvajanje otpada, a razmotreni su i mogući načini za pružanje podrške izgradnji dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju i sl.

Forum inače okuplja donosioce odluka i građane koji zajedničkim djelovanjem rade na rješavanju ključnih prioriteta lokalne zajednice.

Share Follow View