Održan prvi sastanak Foruma za građanske inicijative Općine Novo Sarajevo

U sklopu projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP, u prostorijama Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo, 13. juna ove godine održan je prvi sastanak Foruma za građanske inicijative Novo Sarajevo.

Cilj navedenog Foruma je da postane jedan od modela putem kojeg će se povećati uključenje građana u procese odlučivanja i intenzivirati komunikacija sa lokalnom upravom.

Forum okuplja donosioce odluka i građane koji zajedničkim djelovanjem rade na rješavanju ključnih prioriteta lokalne zajednice.

Na prvom sastanku Foruma, identifikovane su ključne teme, odnosno prioriteti za rješavanje, gdje se ponajviše razgovaralo o problemima mladih, kao što su manjak kulturno-zabavnih aktivnosti, manjak informisanosti mladih o mogućnostima za uključivanje u rad organizacija, nepoznavanje Zakona o mladima, nepoznavanje potreba mladih i slično.

Dogovorene su i konkretne aktivnosti koje je potrebno poduzeti u narednom periodu, gdje je kao prvi korak dogovoreno da se uskoro održi i Dijalog sa mladima, na kojem će se preciznije definirati načini za rješavanje navedenih i drugih problema mladih u zajednici.

Share Follow View