Održana 10. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava-Grant pojedincima iz Fonda BIZ-a

Općinsko vijeće Novo Sarajevo 27. jula ove godine održalo je svoju 10. sjednicu, kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici Općinskog vijeća nisu podržali donošenje Odluke o izboru zamjenika trećeg predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo, a o Prijedlogu Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici održana je rasprava, dok će se glasanje održati na narednoj sjednici Općinskog vijeća. Na sjednici je donesena Odluka o utvrđivanju javnog interesa u afirmaciji amaterskog sporta i očuvanju kulturno-umjetničke tradicije od značaja za Općinu Novo Sarajevo uz zaključak da se u istu uvrste određeni podneseni amandmani. Prema ovoj Odluci nosioci aktivnosti koji će provoditi javni interes kroz jačanje i afirmaciju su u segmentu amaterskog sporta NK „Pofalićki“, te u segmentu očuvanja kulturno – historijske tradicije KUD „Lola“ Sarajevo.

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava-Grant pojedincima iz Fonda BIZ-a uz zaključak da se u istu uvrste određeni podnsesni amandmani.

Na 10. sjednici Općinskog vijeća vijećnici nisu donijeli Odluku o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kao i Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu.

Vijećnicima su podnesene i slijedeće informacije:

–  o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija, za period: od 1. januara do 30. juna 2017. godine,

–  o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) i korisnika tuđe njege i pomoći na području općine Novo Sarajevo,

– o stanju spomen obilježja NOR 1941.-1945. godine i spomenika odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, sa prijedlogom mjera za prevazilaženje sadašnjeg stanja sa informacijom Službe za oblast boračko invalidske zaštite,

–  KJKP „Vodovod i kanalizacija“ o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom za područje općine Novo Sarajevo,

–  o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period april-juni 2017. godine,

– Informacija o stanju elektrodistributivne niskonaponske podzemne i niskonaponske zračne mreže i sabdijevanje električnom energijom na području općine Novo Sarajevo.