Održana 13. hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Trinaesta Hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana je 19. septembra ove godine putem Webex platforme. Na sjednici su razmatrane tri tačke dnevnog reda.

Vijećnici su sa današnje Hitne sjednice Vijeća povukli drugu tačku dnevnog reda, Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo, po hitnom postupku.

Na sjednici je, potom usvojena Odluka o davanju saglasnosti za izmjene i dopune Statuta mjesnih zajednica, po hitnom postupku, nakon čega je jednoglasno usvojena i Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje odbrane boraca- branilaca OSRBiH, po hitnom postupku.

Ovom Odlukom odobrava se transfer sredstava u ukupnom iznosu od 30.000 KM za sufinansiranje odbrane boraca – branilaca OSRBiH Bahto Hamida, Bezdrob Enesa i Dahić Ismeta, a koji su optuženi u slučaju “Dobrovoljačka”, sa ciljem da se osigura adekvatna odbrana i dokazi da nisu počinjena djela za koje su u ovom slučaju terete, te da su pripadnici Armije RBiH i MUP-a RBiH branili domovinu od agresije.

Share Follow View