Održana 14. vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo

U zgradi Općine Novo Sarajevo  održana je 14. vanredna Sjednica Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, a povodom obilnih padavina koje su zadesile Kanton Sarajevo i Općinu Novo Sarajevo posljednja 24 sata.

Tim povodom doneseni su slijedeći zaključci:

 1. Nalaže se Službi za zaštitu od požara da na području Općine Novo Sarajevo se stavi na raspolaganje sa ljudskim resursima i tehnikom , te izađu na teren i poduzmu sve mjere aktivne odbrane i raščišćavanja terena.
 2. Nalaže se Službi za spašavanje iz ruševina organizovane u KJKP RAD da stavi na raspolaganje svu potrebnu mehanizaciju i poduzmu sve mjere aktivne odbrane i raščišćavanja terena.
 3. Nalaže se Jedinici za spašavanje sa visina GSS da na području Općine Novo Sarajevo se stavi na raspolaganje sa ljudskim resursima i tehnikom , te izađu na teren i poduzmu sve mjere aktivne odbrane i raščišćavanja terena.
 4. Nalaže se Jedinici za spašavanje na vodi i pod vodom da na području Općine Novo Sarajevo se stavi na raspolaganje sa ljudskim resursima i tehnikom , te izađu na teren i poduzmu sve mjere aktivne odbrane i raščišćavanja terena.
 5. Nalaže se Službi za investicije i zaštitu okoliša da se maksimalno uključi i stavi na raspolaganje neophodne kapacitete u cilju zaštite ljudi i imovine.
 6. Nalaže se Službi za komunalne i stambene poslove i saobraćaj da se maksimalno uključi i stavi na raspolaganje neophodne kapacitete u cilju zaštite ljudi i imovine.
 7. Provjera stanja aktivnih klizišta na području Općine Novo Sarajevo.
 8. Provjera vode za piće u zgradama i na teritoriju Općine Novo Sarajevo u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo KS, u slučaju potrebe preporučiti prokuhavanje vode.
 9. Poprečna veza sa Štabom KUCZ KS.
 10. Poprečna veza sa štabom ili CZ Općine Centar u CZ Općine Stari Grad.
 11. III PU da pruži zaštitu građanima , kakvu inače pruža, te da bude na raspolaganju za slučaj potrebe osiguranja nekih aktivnosti ili saobraćajna policija za preusmjeravanje saobraćaja.
 12. Provjera spremnosti pavnih lica u zoni poplava, te davanje potrebne pomoći.
 13. Praćenje vodostaja rijeka i voda uzvodno i na teritoriji Općine Novo Sarajevo.
 14. Stavljanje na raspolaganje i drugih resursa pomoći i drugim općinama po potrebi – prvenstveno Općini Ilidža i Općini Novi Grad Sarajevo.
 15. Provjera stanja podzemnih voda u podrumima zgrada na teritoriji Općine Novo Sarajevo.
 16. Stanje vodne infrastrukture i šahtova na lokaciji Novo Sarajevo  – poseban osvrt na padinske dijelove Općine.
 17. Izdati sigurnsna upozorenja za pravna lica na lokalitetu Općine Novo Sarajevo, te im dati dežurni kontakt broj dok ne prođe opasnost od poplava. Upute svim pavnim i fizičkim licima na terotoriji Općine Novo Sarajevo kako da se postave u ovoj situaciji (podizanje opreme na veći nivo u nultim etažama, podizanje elektroopreme sa podova, zaštita automobila i naravno prije svega zaštita ljudi i njehove imovine).
 18. Vršiti redovno pračenje i razmjenu informacija o meterološkim i hodrološkim prilikama , kao i procjena tendencije razvoja poplava u budućnosti
 19. Provjeriti stanje mostova na području Općine Novo Sarajevo, te stanje infrastrukture ispod njih u saradnji sa operaterima ove infrastrukture.
 20. Dati preporuke za građane i djecu koja koriste šetnice uz Miljacku, da se ne približavaju rijeci i po potrebi koriste alternativne pravce.
 21. Priprema i odrađivanje preventivne protuepidemiološke dezinfekcije lokacija općine i javnih ustanova i preduzeća
 22. Dostupnost na telefonske pozive i emailove svih članova Štaba CZ NS i stavljanje na raspolaganje za slučaj potrebe , te obilasci lokaliteta poplava i lokaliteta izlijevanja vode.
 23. Nalaže se Press službi Općine da kontinuirano obavještava javnost o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju.
Share Follow View