Održana 15. hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

U petak, 18. novembra ove godine održana je 15. hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo putem platforme Webex. Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše, a na sjednici je razmatrana jedna tačka dnevnog reda, Prijedlog Odluke o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade za lice Ivo Riter.

Nakon duže rasprave vijećnici su usvojili pomenutu Odluku kojom se Riter Ivi daje na privremeno korištenje, bez naknade stan u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, koji se nalazi na Trgu heroja broj 12, na period od jednu godinu.

Svrha dodjele stana na privremeno korištenje je smještaj Ive Ritera kao nosioca stanarskog prava na stanu koji se nalazi u zgradi u ulici Trnovska br. 9, a koja je ruševna i ne osigurava ispravnost, upotrebljivost i sigurnost zgrade kao cjeline.

Share Follow View