djmedia:3007

Održana 16. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Nacrt Elaborata o opravdanosti reorganizacije postojećih mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo upućen na javnu raspravu

djmedia:3007

Općinsko vijeće Novo Sarajevo održalo je  27. februara ove godine 16. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su razmatrali Nacrt Elaborata o opravdanosti reorganizacije postojećih mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo, koji je prihvaćen, te upućen na javnu raspravu.

Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Vijećnicima su podnesene slijedeće informacije:

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za 2017. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine,

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,

– Informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području Općine Novo Sarajevo,

– Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2017. godinu i Programa rada za 2018. godinu,

– Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu, te

– Informacija o stanju elektrodistributivne niskonaponske podzemne i niskonaponske zračne mreže i snabdijevanje električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo.